PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 首盛建設 - 基隆 仁愛區住宅Ⅰ    
■ 首盛建設 - 基隆 仁愛區住宅Ⅱ    
■ 東府建設 - 東湖 錦城花園廣場  1996 建築金石獎  
■ 白天鵝建設 - 基隆 14F 白天鵝花園廣場  

 1999.09 台灣建築報導雜誌

1999.10 建築師雜誌

■ 甲桂林建設 - 天母 兼六園    2001.04 台灣建築報導雜誌
■ 甲桂林建設 - 台北 10F 長安大宅    
■ 明緯建設 - 台北 師大琴樽    2000.08 台灣建築報導雜誌
■ 明緯建設 - 中和 白金金融中心    

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM