PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

    得獎紀錄

 

        媒體刊登

■ 國立體育學院-林口 學人宿舍

 

1993 台灣省優良作品 

1993 建築師雜誌獎入圍 

1993.08 建築師雜誌 

 

■ 國立體育學院-林口 單身宿舍

 

1995 建築師雜誌獎入圍

1999 第一屆遠東傑出建築獎入圍

1995.12 台灣建築報導雜誌

 

■ 白天鵝建設-平鎮 花園廣場    
 白天鵝建設-平鎮 天鵝湖  1993 建築金石獎   
 寶成建設- 平鎮  台北寶成   1996.08 台灣建築報導雜誌

以上作品為《林福群》及《黃宏輝》共同設計 

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM