PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 上海月湖渡假旅館    
■ 黑龍江嘉蔭酒店    
■ 桂林愚自樂園鐘乳石洞溫泉旅館    
■ 明辰置業 - 威海 溫泉鎮溫泉會館  

 

■ 朗億成 - 北京 三河台灣原住民文化溫泉會館    
■ 金邊第一高樓 Royal One    

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM