PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 和旺建設 - 台北 15F 中華帝標    
■ 和典建設 - 台北 13F 大喆    
■ 翰葳建設 - 三重 11F 當代   2013.06 台灣建築報導雜誌
■ 及福建設 - 三重 20F 千江月 2010 新北巿設計大賞 特別獎

 

■ 耕薪建設 - 台北 14F 耕云 2010 建築金石獎  
■ 福樺建設 - 林口 17F 謙禮    
■ 福樺建設 - 桃園 14F 雲朗   2013.09 建築師雜誌 
■ 勤家建設 - 內湖 樸樹   2012.10 建築師雜誌

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM