PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 德年建設 - 澳底 大地建築國際計畫    
■ 藍海建設 - 淡水 藍海溫泉會館    
■ 晶華酒店 - 花蓮 太魯閣晶英酒店    
■ 新光兆豐 - 花蓮 兆豐渡假VILLA  

 

■ 亮品開發 - 陽明山初霧飯店    
■ 合鼎建設 - 淡水 頤海大院屋頂溫泉公設及景觀設計    
■ 龍巖建設 - 新店 坪林屋舍Remodel及室內、景觀設計    
■ 基泰建設 - 基隆 記憶典藏館    
■ 北京小湯山溫泉會所    
■ 迪尚捷年 - 威海 碧海莊園住宅    

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM