PROJECTS

工程實績

黃宏輝   主要得獎作品及資料

主要作品

 

得獎紀錄

 

媒體刊登

■ 明緯建設 - 汐止 11F 汐止Ⅱ集合住宅    
■ 雅比斯建設 - 景美 雅比斯花園    
■ 福隆建設 - 板橋 21F 江子翠集合住宅    
■ 星碩建設 - 新竹 24F 星河麗 2011 國家建築金獎

 

■ 旺洲建設 - 林口 29F 極品    
■ 工信開發 - 新店 安康段別墅住宅    
■ 亮品開發 - 基隆 八斗子別墅住宅    
■ 亮品開發 - 陽明山溫泉Villa    

 

COPYRIGHT©IRVING HUANG ARCHITECTS RESERVED. DESIGN BY SHOP.COM